Översättningar >> WingMakers >> 10- årsdagens Sammanställning
 
10- årsdagens Sammanställning (658 kb)
 
För att markera 10-årsdagen för WingMakers.com´s webbsida (och mer generellt, Lyricus), har John Berges sammanställt en uppsats som ger en överblick av och syr ihop det material som gets ut på de tre huvudsajterna: WingMakers.com, Lyricus.org och EventTemples.org. Den här uppsatsen ger en ingående beskrivning av hur materialet på de tre sajterna är delar av en större mission och hur de är sammanvävda och kompletterar varandra. Rekommenderas varmt.
 
Tillbaka