Välkommen till de svenska översättningarna av WingMakers´material
 

Välkommen till de svenska översättningarna av ”the WingMakers´ Material” som på engelska finns utgivet på tre websidor WingMakers.com, Lyricus.org och EventTemples.com.

Materialet på dessa tre hemsidor består av totalt mer än tusen sidor tankeväckande innehåll. Här finns exotisk musik, hundratals målningar i originalarbete, animationer, poesi och en förmedling av fundamentala insikter. Helt säkert kommer detta att öppna sinne och hjärta på var och en som läser, lyssnar eller tittar på den här inspirerande kollektionen . WingMakers´ Material har förts ut till offentligheten av en anonym källa som kallar sig James. Materialet innehåller lika mycket andliga avslöjanden som ett tankevidgande äventyr in i de djupgående upptäckter som väntar mänskligheten.

Mycket, men inte allt, finns här översatt till svenska. Vi rekommenderar dig att, i mån av förmåga, följa den engelska originalversionen av det avsnitt du läser. Det har vi underlättat genom att i förteckningen presentera dem bredvid varandra.

Vi rekommenderar också en ordentlig ”rundvandring” på WingMakers.com, Lyricus.org och EventTemples.com.