Översättningar >> Lyricus >> De Genuinas Konst
 
De Genuinas Konst (337 kb)
 
Det är energihjärtat (The energetic heart) som är källan till de goda egenskaper, till de dygder vi förknippar med namn som medkänsla och uppskattning. Dessa är två av flera yttre namn på de kraftfulla frekvenser i hjärtat som definierar varje människas essens. Det är ur hjärtats egenskaper, hjärtats dygder, som den odödliga själen hämtar sin energi både till att uppfatta och uttrycka sig. I formens värld vistas själen i den mänskliga personligheten
Självet har sin hemvist i energihjärtat och, från denna plattform av hjärtats dygder, rör den sig ut i alla dimensioner – både materiella och ickefysiska. Hjärtats dygder består av uppskattning, ödmjukhet, mod, medkänsla, förståelse och förlåtelse. Att bemästra dessa dygder är "De Genuinas Konst".
 
Tillbaka