Kontakt
 

Har du synpunkter eller bidrag som gäller den svenska översättningen, eller synpunkter som i det här sammanhanget gäller lokalt Sverige info@wingmakers.se

If yuo want to contact the webmaster for:

WingMakers: webmaster@wingmakers.com
Lyricus: info@lyricus.org
EventTemples: info@eventtemples.com