Översättningar >> WingMakers >> WingMakers Filosofi: Andra Kammaren
 
WingMakers Filosofi: Andra Kammaren (57 kb)
 
"De Skiftande Existensmodellerna"
Det finns totalt tjugofyra filosofiska essäer och av dessa finner du fyra i den här delen av WingMakers website. Dessa representerar WingMakers undervisning, och även om det tar dig avsevärd tid och energi att kontemplera på innehållet, så får du mycket tillbaka i form av utvidgad medvetenhet.
 
Tillbaka