Översättningar >> WingMakers >> Conscious Media Networks intervju med James
 
Conscious Media Networks intervju med James (194 kb)
 
Från Reginas förord: ”Amerika går igenom förändringar av historiska proportioner, förändringar vilka är predestinerade att påverka andra kulturer och ekonomier runt om i världen. Jag finner det relevant, för det som händer på Amerikansk jord påverkar generellt sett en stor procent av den globala kulturen och ekonomin. Vi kan för närvarande se några av de mer skrämmande exemplen på detta.
Med detta som bakgrund beslöt jag att kontaktade James ”the Wingmaker”, en man med europeiskt förflutet och som hävdar att han komma från en gammal ras och att han nu inkarnerar på Jorden för att hjälpa till att höja vår förståelse under dessa utmanande tider. Han väljer att vara anonym så att inte personliga aspekter påverkar budskapet. Jag har läst en stor del av James arbete och lyssnat på den muntliga intervju som finns inspelad. Det som slår mig är James djupa intelligens och visdom, vilken ger en mogen bild av mänsklighetens utveckling, att lägga till dagens stridslarm från konkurrerande andliga, metafysiska och konspiratoriska budskap.” Intervjun är gjord på distans med skriftliga frågor och svar.
 
Tillbaka