Översättningar >> WingMakers >> James: Frågor och svar. Inledning
 
James: Frågor och svar. Inledning (50 kb)
 
Frågorna under denna rubrik är sorterade i tre grupper.
Den första gruppen är hämtade från medlemmar i WingMakers diskussionforum. Frågorna samlades då in från medlemmarna och skickades till WingMakers.com:s webmaster ( Mark Hempel) och han sände dem vidare via e-mail till James. De här svaren är de första publika avslöjanden som gjorts av skaparen, eller ”översättaren” av WingMaker-materialet. Svaren har funnits på websida sedan Maj, 2001.
Den andra gruppen frågor ställdes några år senare och härrör från samma process.
Den tredje gruppen frågor och svar består av mer esoteriska frågor framställda av enskilda individer inom WingMakers Forum, men även av studerande av WingMakers material som skrivit till James.
 
Tillbaka