Översättningar >> Event Temples >> Den Levande Sanningen
 
Den Levande Sanningen (165 kb)
 
Som James skriver i introduktionen till den här berättelsen: "För att förmedla sin undervisning använder Lyricus Teaching Order sagoberättelser i högre grad än böcker, avhandlingar eller föredrag. En berättelse är ett mycket kraftfullt redskap i det andliga arbetet eftersom den har tolkningsaspekter och en skapande flexibilitet, vilket gör den till ett underbart redskap för att påverka en grupp."
 
Tillbaka