Översättningar >> Lyricus >> Utdrag ur Liminal Cosmogony
 
Utdrag ur Liminal Cosmogony (173 kb)
 
Det som följer här är en serie utdrag från en icke-publicerad text känd som: Liminal Cosmogony. Dokumentet är en del i det kunskaps-system som finns inom den Galaktiska Flödeszonen (the Galactic Tributary Zone) i Vintergatans galax. Översättningen är så precis som möjligt, men de ord som används överensstämmer inte alltid med WingMakers ordlista. Detta beror på, att just de här dokumenten inte riktar sig mot en speciell planet eller art och har därför inte reducerats till mänsklig eller jordisk terminologi, vilket är fallet med WingMakers Material.
 
Tillbaka