Översättningar >> Event Temples >> Living from the Heart
 
Living from the Heart (946 kb)
 
Den här artikeln beskriver huvudprinciperna i ett sätt att leva som bara kan beskrivas som "living from the heart", att leva från hjärtat. Artikeln presenterar en esoterisk och klar tolkning av huvuddragen i denna vägledande filosofi, en filosofi som verkligen är relevant för vår mänskliga familj i denna tid på dess utvecklingsresa.
 
Tillbaka