Översättningar >> Event Temples >> När-Viken-Hur Övningen
 
När-Viken-Hur Övningen (1563 kb)
 
Ett av det mest centrala som James diskuterar i sin artikel "Living from the Heart" är övningen När-Vilken-Hur, själva nyckeln för den som utövar de sex hjärtdygderna. En begåvad utövare, John Berges, blev ombedd att skriva en handbok som hjälper andra att förstå hur man tillämpar den här viktiga övningen i sin vardag.
 
Tillbaka