Översättningar >> Event Temples >> Kom med!
 
Kom med! (23 kb)
 
EventTemples.com ägnar sig åt uppgiften att kostnadsfritt betjäna dem som är intresserade av att leva från sina hjärtan och att hjälpa andra att aktivera och uttrycka visdomen i sina hjärtan. Vi bygger ett globalt nätverk för att ge människor kraft och styrka att sända ut sitt hjärtas visdom och energi med hjälp av en rad beteenden som kallas De Sex Hjärtdygderna. Vår mission är att stödja den mänskliga transformationen från att ha sinnet inriktat på det materiella till en inriktning mot energihjärtats medvetenhet. Om du känner dig i samklang med den information som ges på den här websidan, ber vi dig sprida kunskapen om EventTemples.com till dina vänner och till övriga i ditt nätverk som delar ditt intresse.
 
Tillbaka