Översättningar >> Event Temples >> EVT3 Andlig Aktivism
 
EVT3 Andlig Aktivism (1210 kb)
 
EventTemples tredje tempel, EVT 3, har sitt fokus på andlig aktivism och dess tillämpningar i våra dagliga liv. Till EVT 3 hör den här detaljerade guiden som ger praktiska och subtila insikter i nya paradigmer. Den hjälper oss att bättre förstå det inre sätt på vilket man kan bli en andlig aktivist och varför det är viktigt att vara det.
 
Tillbaka