Översättningar
 

Grupperingen följer helt originalmatrialets indelning. Översättningarna är indelade i tre grupper:
WingMakers
Lyricus
Event Temples